Error log
date###DATE###
ip###IP###
errornr###ERRORNR###
errortype###ERRORTYPE###
errormsg###ERRORMSG###
scriptname###SCRIPTNAME###
scriptline###SCRIPTLINE###
request###REQUEST###
cookies###COOKIES###

mvg,
de Server