###G_APPL_NAME### bestelling ###G_APPL_NAME### commande ###G_APPL_NAME### order ###G_APPL_NAME### Bestellung Geachte Heer/Mevrouw Cher/Chère Dear Sir/Madam Sehr geehrte(r) Herr/Frau U heeft ondertussen hoogstwaarschijnlijk uw bestelling ontvangen (###ALBUMNAME### ref. ###ID###). We hopen dat u hierover tevreden bent.

Indien dit niet het geval zou zijn, mag u ons gerust terugmailen. Wij staan steeds ter beschikking voor opmerkingen of suggesties. Eventuele klachten/productiefouten dienen steeds binnen een termijn van 2 weken gemeld te worden.
Vous avez probablement reçu votre commande (###ALBUMNAME### ref. ###ID###) entre-temps. Nous espérons si vous êtes content avec cette commande.

Sinon, vous pouvez nous envoyer un email. Nous sommes toujours à votre disposition pour des remarques ou des suggestions éventuelles.
You have most likely received your order (###ALBUMNAME### ref. ###ID###) by now. We hope that you are satisfied with your order.

If not, please let us know by email. We are always available for possible observations or suggestions.
Sie haben jetzt sehr wahrscheinlich Ihren Auftrag empfangen (###ALBUMNAME### ref. ###ID###). Wir hoffen das Sie mit Ihrem Auftrag zufrieden sind.

Wenn nicht, senden Sie uns eine E-Mail. Wir sind immer für Ihre Anregungen oder Vorschläge offen.
Met vriendelijke groeten,

Het ###G_APPL_NAME### team.
A bientôt!

L'équipe ###G_APPL_NAME###.
Sincerely,

The ###G_APPL_NAME### team.
Bis bald,

Ihr ###G_APPL_NAME###-Team.
<wtxt id="1" />

,