###G_APPL_NAME### bestelling ###G_APPL_NAME### commande ###G_APPL_NAME### order ###G_APPL_NAME### Bestellung Geachte Heer/Mevrouw Cher/Chère Dear Sir/Madam Sehr geehrte(r) Herr/Frau U heeft ondertussen hoogstwaarschijnlijk uw bestelling ontvangen (###ALBUMNAME### ref. ###ID###). We hopen dat u hierover tevreden bent.

Indien dit niet het geval zou zijn, mag u ons gerust terugmailen. Wij staan steeds ter beschikking voor opmerkingen of suggesties. Eventuele klachten/productiefouten dienen steeds binnen een termijn van 2 weken gemeld te worden.
Vous avez probablement reçu votre commande (###ALBUMNAME### ref. ###ID###) entre-temps. Nous espérons si vous êtes content avec cette commande.

Sinon, vous pouvez nous envoyer un email. Nous sommes toujours à votre disposition pour des remarques ou des suggestions éventuelles.
You have most likely received your order (###ALBUMNAME### ref. ###ID###) by now. We hope that you are satisfied with your order.

If not, please let us know by email. We are always available for possible observations or suggestions.
Sie haben jetzt sehr wahrscheinlich Ihren Auftrag empfangen (###ALBUMNAME### ref. ###ID###). Wir hoffen das Sie mit Ihrem Auftrag zufrieden sind.

Wenn nicht, senden Sie uns eine E-Mail. Wir sind immer für Ihre Anregungen oder Vorschläge offen.
Met vriendelijke groeten,

Het ###G_APPL_NAME### team.
A bientôt!

L'équipe ###G_APPL_NAME###.
Sincerely,

The ###G_APPL_NAME### team.
Bis bald,

Ihr ###G_APPL_NAME###-Team.
Indien u wel tevreden bent, kan u ons aanbevelen bij vrienden via deze link. Uw vrienden genieten dan van 20% introductiekorting én u ontvangt voor elke vriend een stempel op uw spaarkaart twv. 10% van het door hen betaalde bedrag. Si vous êtes satisfait, vous pouvez nous recommander à vos amis par ce lien. Vos amis reçoivent une réduction de 20% et vous recevez pour chaque ami un cachet sur votre carte d'épargne de 10% de la valeur du montant payé. If you are satisfied, you can recommend us to your friends via this link. Your friends will receive a 20% reduction code and you receive a 10% stamp on your savings card for the amount that each friend spent. Wenn Sie zufrieden sind, können Sie uns empfehlen Ihren Freunden über diesen Link. Ihre Freunde erhalten einen 20% Ermäßigung-Kode und Sie erhalten ein 10% Stempel auf Ihre Bonuskarte für den Betrag, den jeder Freund verbracht. Nieuw: bekijk uw bestelling online en/of deel het met uw vrienden! Als u uw bestelling deelt met vrienden, kunnen zij die inkijken en bijbestellen. U ontvangt dan voor elke vriend een stempel op uw spaarkaart twv. 10% van het door hen betaalde bedrag. Nouveau: consultez votre commande en ligne et/ou partagez le avec vos amis! Nieuw: watch your order online and/or share it with your friends! Nieuw: sehen Sie Ihre Online-Bestellung und/oder teilen Sie es mit Ihren Freunden!
<wtxt id="1" />

,